Viena no vismodernāk aprīkotajām naftas produktu termināļu laboratorijām Latvijā

Laboratorija


LVS ISO/IEC 17025:2017 Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības

Mūsu laboratorijas pakalpojumi tiek piedāvāti sadarbībā ar uzņēmumu SIA “Chem Tech Services".

Laboratorija ir akreditēta atbilstoši standarta LVS ISO/IEC 17025:2017 prasībām nereglamentētā sfērā:

 

Naftas produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana, naftas produktu paraugu ņemšana (akreditētās institūcijas numurs T-485).

Patlaban mūsu laboratorijā iespējams veikt jēlnaftas, naftas produktu un ķīmisko
produktu testēšanu pēc šādiem rādītājiem:  

- Blīvums
- Ūdens saturs
- Sēra saturs
- Sāļu daudzums
- Organisko hlorīdu daudzums
- Destilācijas parametri pie atmosfēras spiediena
- ASTM krāsas noteikšana
- Pd/Co krāsas noteikšana
– Kinemātiskās viskozitātes noteikšana

-  u.c.


Lai uzzinātu vairāk par laboratorijas piedāvātajiem pakalpojumiem un cenām, lūdzu, sazinieties ar mums.