Lejamkravu pārkraušanas un uzglabāšanas terminālis Liepājas ostā

Par LSEZ SIA "DG Termināls"


Privāts šķidro produktu terminālis, dibināts 2000 gadā.

Iekļauts Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā (LSEZ statuss kopš 2002 gada) Liepājas pilsētas neaizsalstošajā ostā, Latvijā

Pilnībā licencēta ES muitas noliktava (kopš 2004 gada)

Darbojas visu gadu 24/7.

Neapšaubāma apņemšanās nodrošināt pakalpojumu atbilstoši GMP+FSA standarta prasībām, kā arī ievērot drošības, kvalitātes, vides aizsardzības un energopārvaldības sistēmas standartus:

ISO 45001: 2018 arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma     (sertifikācija kopš 2023. gada);

GMP+ FSA assured                                                                                                 (sertifikācija kopš 2023.gada);
ISO 9001:2015 Kvalitātes pārvaldības sistēma                                                 (sertifikācija kopš 2007.gada);

ISO 14001: 2015 Vides pārvaldības sistēma                                                     (sertifikācija kopš 2004. gada);

ISO 50001: 2018 Energo pārvaldības sistēma                                                  (sertifikācija kopš 2020. gada);

ISO/IEC 17025:2017 Laboratorija – Testēšanas laboratoriju kompetence  (akreditācija kopš 2013.gada).

Integrētās vadības sistēmas politika kvalitātes, vides un darba aizsardzības jomā ir:

 

Liepājas SEZ SIA „DG TERMINĀLS integrētās vadības sistēmas- kvalitātes
pārvaldības, vides pārvaldības, arodveselības un darba drošības pārvaldības un
energopārvaldības, politika ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību.


Uzņēmuma stratēģija ir iespējami kvalitatīvāk izpildīt klienta prasības, ievērojot
un izprotot uzņēmuma kontekstu, likumdošanas un citas saistošās prasības.


Ikviens uzņēmuma darbinieks apzinās klientu vēlmju un prasību, normatīvo
dokumentu u.c. specifikāciju ievērošanu un precīzas izpildes nozīmīgumu.


Katra darbinieka iesaistīšanās uzņēmuma kvalitātes, vides, energoefektivitātes
procesu un darba vides uzlabošanā, ir svarīgs faktors uzņēmuma efektīvai un
ilgtspējīgai attīstībai.


Uzņēmums apņemas ņemt vērā darbinieku ierosinājumus un nodrošināt drošus,
nekaitīgus un veselīgus darba apstākļus, kā arī rast risinājumus, minimizējot darba
vides riskus, lai novērstu nelaimes gadījumus darbā.


Vadība apzinās savu atbildību, pasargāt darbiniekus, īpašumu, apkārtējo vidi un
sabiedrību no varbūtējas vai esošas nelabvēlīgas ietekmes, kā arī nodrošina ietekmes
uz vidi samazināšanu līdz saprātīgam minimumam.


Plānojot uzņēmuma attīstību, priekšroku dot energoefektīvāku risinājumu izvēlei.


Vadība nodrošina nepieciešamos resursus kvalitātes pārvaldības, vides
pārvaldības, arodveselības un darba drošības pārvaldības un energopārvaldības
sistēmu nepārtrauktai pilnveidošanai atbilstoši uzņēmuma vajadzībām un
likumdošanas prasībām.

Pakalpojumi


– Pārkraušana un uzglabāšana: produkti – bio un lauksaimniecības lejamkravas, naftas ķīmiskie produkti, naftas produkti un jēlnafta (t.sk. visa veida apsildāmie produkti);

 

Sertificētu/specializētu produktu apstrāde, piemēram: Kosher, GMP+

 

– Produktu sajaukšana (blending), kā arī piedevu pievienošana rezervuārā/kraujot kuģī;

 

– Naftas produktu testēšana (paraugu ņemšana un analīzes);

 

– Ūdens, sāls un nogulšņu atdalīšana; produktu žāvēšana (atbrīvošana no ūdens);

 

– Produktu pildīšana mucās un citās tvertnēs (barrelling); kravu ekspedīcija (arī dzelzceļa kravu); muitošanas pakalpojumi (kravu atmuitošana); bunkurēšana; kuģu aģentēšana un citi pakalpojumi. 

Pārkraujamie produkti


Pārkraujam un uzglabājam šādus produktus:

 

– bioprodukti (rapšu eļļa, melase, biodīzeļdegviela u.c.)

 

– lauksaimniecības lejamkravas,
 

– ķīmiskie produkti (benzols, akmeņogļu darva, metiletilketons (MEK) u.c.);
 

– gaišie naftas produkti (benzīns, dīzeļdegviela, bāzes eļļas u.c.);
 

– tumšie naftas produkti (bitums, mazuts u.c.);

 

– jēlnafta;

 

Uzņēmumam ir tehniskas iespējas un atļaujas strādāt arī ar citiem produktiem. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai pārrunātu jūsu vajadzības.  

Pakalpojumu apgrozījums


Produktu pārkraušana – vidēji 35 000 tonnu mēnesī (lielākais pārkrautais daudzums līdz šim – 58 000 tonnu mēnesī).

 

Kuģu kraušana – apmēram 120 kuģi gadā (10 kuģi mēnesī).

 

Dzelzceļa cisternu apkalposana – ap 4 500 dzelzceļa cisternu gadā.

Galvenie parametri


Piestātnes garums: 89,5 m;

Piestātnes dziļums: 8 m

Vairāk informācijas sadaļā

 Infrastruktūra

Dzelzceļa estakāde

42 naftas un 14 ķīmisko produktu vagoniem

Vairāk informācijas sadaļā

 Infrastruktūra

Noliešanas/uzpildīšanas iekārta 18 autocisternām

Vairāk informācijas sadaļā 

Infrastruktūra

Rezervuāru

kopējā ietilpība ~85 000 m3.

Vairāk informācijas sadaļā 

Infrastruktūra

Akreditētas laboratorijas pakalpojumi

Vairāk informācijas sadaļā

 Laboratorija

Fotogalerija


DG Terminals

fotogalerija

 • Slider_wt_1_18.jpg
 • Slider_wt_1_11_58c2957a399ce.jpg
 • Slider_wt_1_17.jpg
 • Slider_wt_1_13.jpg
 • Slider_wt_1_14.jpg
 • Slider_wt_1_15.jpg
 • Slider_wt_1_16.jpg
 • Slider_wt_1_5.jpg
 • Slider_wt_1_6.jpg
 • Slider_wt_1_2.jpg
 • Slider_wt_1_7.jpg
 • Slider_wt_1_8.jpg
 • Slider_wt_1_1.jpg
 • Slider_wt_1_4.jpg