Termināļa infrastruktūra


Ērti pielāgojams kravu kustības centrs starp jūras transportu/dzelzceļu/autoceļiem/uzglabāšanas rezervuāriem

Mūsu infrastruktūras objektu kopums nodrošina produktu uzglabāšanu un pārkraušanu (jebkurā kombinācijā) uz/no:

dzelzceļa cisternām, kuģiem, autocisternām, konteineriem, rezervuāriem.


garums: 89,5 m / dziļums: 8 m

Kuģu piestātne

 

– Piestātne atrodas neaizsalstošas ostas teritorijā, līdz ar to darbība piestātnē notiek visu gadu, bez pārtaukumiem (24/7).

 

– Produktu kraušana iespējama uz/no kuģiem ar ietilpību līdz 9000 tonnu (atkarībā no apstākļiem ostā

un kuģa uzbūves).

 

– Kuģu apkalpošanu veic kuģu aģentūra SIA “LatShipping".

 

Liepājas ostas piestātnes Nr 25. tehniskie parametri pieejami šeit (formāts – PDF). 


Vagonu pārkraušana: 42 naftas  un

14 ķīmisko produktu vagonus vienlaicīgi

Dzelzceļš

 

– Dzelzceļa pārkraušanas estakādē iespējams vienlaicīgi pārkraut 42 vagonus ar naftas produktiem un 14 vagonus ar ķīmiskajiem produktiem (apkalpojam dzelzceļa cisternas, kā arī fleksitankus un tankkonteinerus).

 

– Uzņēmumam pieder 4 dzelzceļa sliežu ceļi (to kopējais garums vairāk kā 3 km) ar pārkraušanas vietām un savienojumu ar Liepājas dzelzceļa stacijas sliežu līniju.    

 

– Kopumā uz uzņēmuma sliežu ceļiem var izvietot 150 dzelzceļa vagonus.

– Pieejamas dinamisko un statisko dzelzceļa svaru sistēmas (precizitātes klasse 0.5 / precizitātes sertifikāts).

 

 


Iekārta 18 automašīnu

noliešanai/uzpildei

Autocisternas

 

– Apkalpojam tehnoloģisko transportu ar autocisternām, kā arī fleksitankiem un konteineriem.

 

– Noliešanas/uzpildīšanas iekārtā iespējams vienlaicīgi pārkraut 18 tehnoloģiskos transportlīdzekļus.

 

– Pieejama produktu mucošana un cita veida tilpņu uzpildīšana (barrelling).

 

– Visu diennakti pieejami sertificēti autosvari.

 

 


Kopējā ietilpība ~ 85 000 m3

Rezervuāri

 

Uzglabāšana nodalīta katram klientam atsevišķi pa produktiem (nenotiek sajaukšanās (co-mingling)).

 

Rezervuāru tilpumi: no 100 m3 līdz 5000 m3.

 

Kopējā ietilpība ~ 85 000 m3

 

Atkarībā no produkta veida pieejami:

– nosiltināti rezervuāri;

– apsildāmi rezervuāri;

– rezervuāri ar produktu mikseri (sajaucēju).

 

 


Produktu sildīšana, izmantojot divus 4 MW  dabasgāzes katlus un tvaika ģenerētāju

Produktu pārkraušana un sildīšana

 

Pārkraušanas ātrums: 300-800 m3/stundā (atkarībā no produkta).

Produktu sildīšana ar siltummaiņiem (divi 4 MW dabasgāzes katli).

Pieejams rezerves (mazuta) deglis 4 MW katlam.

1.1 MW un 2 MW tvaika ģenerēšanas  sistēma (ar 4MW termoeļļas katlu)

Produkta elektriskās apsildes sistēma vagoniem

 

Cauruļvadi no tērauda, polietilēna un alumīnija.

Cauruļvadu izpūšana ar:

– saspiesto gaisu;

– slāpekli (pagaidām attīstības procesā).

 

 


Tvaiku dzesēšana /

Tvaiku skruberis ar aktīvās ogles filtru

Tvaiku savākšana / rekuperācija

 

 

Atkarībā no produkta veida pieejama tvaiku savākšana/rekuperācija, izmantojot:

 

– tvaiku dzesēšanu,

– tvaiku skruberi – savācēju (ar aktīvās ogles filtru).

 

 

Akreditēta laboratorija

 

 

Viena no vismodernāk aprīkotajām naftas produktu termināļu laboratorijām Latvijā.

 

Akreditēta atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 sfērās: naftas produktu paraugu ņemšana un naftas produktu testēšana (akreditācijas apliecības nr. LATAK-T-485-01-2013).

 

Vairāk informācijas sadaļā Laboratorija.

 

 

 

Infrastruktūras attīstības plāni (Informācija atjaunota 2018. gada Decembrī) 

 

 

Dzelzceļa attīstības projekts [ceļi # #213 un 214 tiek pagarināti pa 171m] (pabeigts 2019);

Jaunu Bio eļļu uzglabāšanas rezervuāru būvniecība (2+3+5+5 k cbm) – (pabeigts 2018);

Jaunu naftas eļļu uzglabāšanas rezervuāru būvniecība (5+5 k cbm) – (pabeigts 2018);

Jaunu pārkraušanas tehnoloģiju un dzelzceļa estakādes uzstādīšana tumšo naftas produktu pārkraušanai (pabeigts 2017);

Slāpekļa izmantošana cauruļvadu izpūšanai un slāpekļa spilvena veidošanai rezervuāros (plānota izpēte);

Teritorijas nožogojuma un drošības sistēmas uzlabošana (pabeigts 2018);

Jaunas (otras) kuģu piestātnes izbūve (projekts izpētes stadijā).

 

 

 

DG Termināls brošūra