Viena no vismodernāk aprīkotajām naftas produktu termināļu laboratorijām Latvijā

Laboratorija


ISO/IEC 17025:2005 Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības

Mūsu laboratorijas pakalpojumi tiek piedāvāti sadarbībā ar uzņēmumu SIA “Chem Tech Services".

Laboratorija ir akreditēta atbilstoši standartam ISO ISO/IEC 17025:2005 sfērās: naftas produktu paraugu ņemšana un naftas produktu testēšana (akreditācijas apliecības nr. LATAK-T-485-01-2013).


Patlaban mūsu laboratorijā iespējams veikt jēlnaftas, naftas produktu un ķīmisko produktu testēšanu pēc šādiem rādītājiem:  


– Destilācijas parametru noteikšana pie atmosfēras spiediena (ISO 3405);

– Uzliesmošanas temperatūras noteikšana, izmantojot Penski-Martens slēgtā tīģeļa ierīci (ASTM D93);

– Uzliesmošanas temperatūras noteikšana, izmantojot Cleveland atvērtā tīģeļa ierīci (ASTM D92);

– Kinemātiskās viskozitātes noteikšana un dinamiskās viskozitātes kalkulācija (ISO 3104);

– Sēra satura noteikšana  ar enerģijas dispersīvo rentgenfluorescences spektrometrijas metodi (ASTM D4294);

– Ūdens satura noteikšana ar destilācijas metodi (ISO 3733);

– Ūdens satura noteikšana ar kulonometrisko Karl Fischer titrēšanas metodi (ISO 12937);

– ASTM krāsas noteikšana naftas produktiem (ASTM krāsu skala) – (ASTM D1500);

– Blīvuma noteikšana ar aerometra metodi (ISO 3675);

– Blīvuma noteikšana ar oscilējošās U-veida caurules metodi (ISO 12185);

– Sāļu daudzuma noteikšana ar elektrometrisko metodi (ASTM D3230);

- Jaunums! - Standarta testa metode dzidru šķidrumu krāsas noteikšanai (Platīna-Kobalta skala) ASTM D1209-05 (2011)

- Jaunums! - Standarta testa metode organisko hlorīdu noteikšanai naftā (ASTM D4929-17) Metode A

-  u.c.


Lai uzzinātu vairāk par laboratorijas piedāvātajiem pakalpojumiem un cenām, lūdzu, sazinieties ar mums.