Lejamkravu pārkraušanas un uzglabāšanas terminālis Liepājas ostā

Par LSEZ SIA "DG Termināls"


Fully independent (privately held) liquid bulk tank terminal founded in 2000.

Part of Liepaja Special Economic Zone (LSEZ status since 2002) in the ice-free port of Liepaja, Latvia.

A fully licensed EU customs warehouse (since 2004).

Status of an excise warehouse for the excise duty product groups.

Operational all year round 24/7. Handling NFG (Non-Food Grade) products coming from: CIS; Baltic States; European Union and other regions.

Starptautisko kvalitātes standartu prasību īstenošana:

ISO 9001:2015 Kvalitātes pārvaldības sistēma   (sertifikācija kopš 2007.gada);

ISO 14001: 2015 Vides pārvaldības sistēma       (sertifikācija kopš 2004. gada);

ISO 50001: 2018 Energo pārvaldības sistēma  (sertifikācija kopš 2020. gada);

ISO/IEC 17025:2017 Laboratorija – Testēšanas laboratoriju kompetence
(akreditācija kopš 2013.gada).

Integrētās vadības sistēmas politika kvalitātes, vides un darba aizsardzības jomā ir:

​​​​​​​

– pilnīga klienta prasību un vēlmju īstenošana;
– resursu nodrošināšana, lai sekmētu kvalitātes, vides, darba aizsardzības, energoefektivitātes uzlabošanu;
– maksimāla sniegto pakalpojumu kvalitātes, vides, darba drošības un energoefektivitātes nodrošināšana visās to izpildes stadijās;
– energoefektīvu tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu, monitoringa metožu un paņēmienu izmantošana;
– katra uzņēmuma darbinieka atbildības nodrošināšana par kvalitātes, vides, darba aizsardzības un energoefektivitātes prasībām savā kompetences jomā;
– integrētās vadības sistēmas un energopārvaldības sistēmas uzturēšana un nepārtraukta pilnveidošana atbilstoši uzņēmuma un likumdošanas prasībām.

Pakalpojumi


– Pārkraušana un uzglabāšana: produkti – jēlnafta, naftas produkti, naftas ķīmiskie produkti (t.sk. visa veida apsildāmie produkti);

 

– Produktu sajaukšana (blending), kā arī piedevu pievienošana rezervuārā/kraujot kuģī;

 

– Naftas produktu testēšana (paraugu ņemšana un analīzes);

 

– Ūdens, sāls un nogulšņu atdalīšana; produktu žāvēšana (atbrīvošana no ūdens);

 

– Produktu pildīšana mucās un citās tvertnēs (barrelling); kravu ekspedīcija (arī dzelzceļa kravu); muitošanas pakalpojumi (kravu atmuitošana); bunkurēšana; kuģu aģentēšana un citi pakalpojumi. 

Pārkraujamie produkti


Pārkraujam un uzglabājam šādus produktus:

 

– jēlnafta;

 

– gaišie naftas produkti (benzīns, dīzeļdegviela, bāzes eļļas u.c.);

 

– tumšie naftas produkti (bitums, mazuts u.c.);

 

– ķīmiskie produkti (benzols, akmeņogļu darva, metiletilketons (MEK) u.c.);

 

– bioprodukti (rapšu eļļa, melase, biodīzeļdegviela u.c.).

 

Uzņēmumam ir tehniskas iespējas un atļaujas strādāt arī ar citiem produktiem. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai pārrunātu jūsu vajadzības.  

Pakalpojumu apgrozījums


Produktu pārkraušana – vidēji 35 000 tonnu mēnesī (lielākais pārkrautais daudzums līdz šim – 58 000 tonnu mēnesī).

 

Kuģu kraušana – apmēram 120 kuģi gadā (10 kuģi mēnesī).

 

Dzelzceļa cisternu apkalposana – ap 4 500 dzelzceļa cisternu gadā.

Galvenie parametri


Piestātnes garums: 89,5 m;

Piestātnes dziļums: 8 m

Vairāk informācijas sadaļā

 Infrastruktūra

Dzelzceļa estakāde

42 naftas un 14 ķīmisko produktu vagoniem

Vairāk informācijas sadaļā

 Infrastruktūra

Noliešanas/uzpildīšanas iekārta 18 autocisternām

Vairāk informācijas sadaļā 

Infrastruktūra

Rezervuāru

kopējā ietilpība ~85 000 m3.

Vairāk informācijas sadaļā 

Infrastruktūra

Akreditētas laboratorijas pakalpojumi

Vairāk informācijas sadaļā

 Laboratorija

Fotogalerija


DG Terminals

fotogalerija

 • Slider_wt_1_18.jpg
 • Slider_wt_1_11_58c2957a399ce.jpg
 • Slider_wt_1_17.jpg
 • Slider_wt_1_13.jpg
 • Slider_wt_1_14.jpg
 • Slider_wt_1_15.jpg
 • Slider_wt_1_16.jpg
 • Slider_wt_1_5.jpg
 • Slider_wt_1_6.jpg
 • Slider_wt_1_2.jpg
 • Slider_wt_1_7.jpg
 • Slider_wt_1_8.jpg
 • Slider_wt_1_1.jpg
 • Slider_wt_1_4.jpg