Termināļa infrastruktūra


Ērti pielāgojams kravu kustības centrs starp jūras transportu/dzelzceļu/autoceļiem/uzglabāšanas rezervuāriem

Mūsu infrastruktūras objektu kopums nodrošina produktu uzglabāšanu un pārkraušanu (jebkurā kombinācijā) uz/no:

dzelzceļa cisternām, kuģiem, autocisternām, konteineriem, rezervuāriem.


garums: 89,5 m / dziļums: 8 m

Kuģu piestātne

 

– Piestātne atrodas neaizsalstošas ostas teritorijā, līdz ar to darbība piestātnē notiek visu gadu, bez pārtaukumiem (24/7).

 

– Produktu kraušana iespējama uz/no kuģiem ar ietilpību līdz 9000 tonnu (atkarībā no apstākļiem ostā

un kuģa uzbūves).

 

– Kuģu apkalpošanu veic kuģu aģentūra SIA “LatShipping".

 

Liepājas ostas piestātnes Nr 25. tehniskie parametri pieejami šeit (formāts – PDF). 


Vagonu pārkraušana: 42 naftas  un

14 ķīmisko produktu vagonus vienlaicīgi

Dzelzceļš

 

– Dzelzceļa pārkraušanas estakādē iespējams vienlaicīgi pārkraut 42 vagonus ar naftas produktiem un 14 vagonus ar ķīmiskajiem produktiem (apkalpojam dzelzceļa cisternas, kā arī fleksitankus un tankkonteinerus).

 

– Uzņēmumam pieder 4 dzelzceļa sliežu ceļi (to kopējais garums vairāk kā 3 km) ar pārkraušanas vietām un savienojumu ar Liepājas dzelzceļa stacijas sliežu līniju.    

 

– Kopumā uz uzņēmuma sliežu ceļiem var izvietot 150 dzelzceļa vagonus.

– Pieejamas dinamisko un statisko dzelzceļa svaru sistēmas (precizitātes klasse 0.5 / precizitātes sertifikāts).

 

 


Iekārta 18 automašīnu

noliešanai/uzpildei

Autocisternas

 

– Apkalpojam tehnoloģisko transportu ar autocisternām, kā arī fleksitankiem un konteineriem.

 

– Noliešanas/uzpildīšanas iekārtā iespējams vienlaicīgi pārkraut 18 tehnoloģiskos transportlīdzekļus.

 

– Pieejama produktu mucošana un cita veida tilpņu uzpildīšana (barrelling).

 

– Visu diennakti pieejami sertificēti autosvari.

 

 


Kopējā ietilpība ~ 85 000 m3

Rezervuāri

 

Uzglabāšana nodalīta katram klientam atsevišķi pa produktiem (nenotiek sajaukšanās (co-mingling)).

 

Rezervuāru tilpumi: no 100 m3 līdz 5000 m3.

 

Kopējā ietilpība ~ 85 000 m3

 

Atkarībā no produkta veida pieejami:

– nosiltināti rezervuāri;

– apsildāmi rezervuāri;

– rezervuāri ar produktu mikseri (sajaucēju).

 

 


Produktu sildīšana, izmantojot divus 4 MW  dabasgāzes katlus un tvaika ģenerētāju

Produktu pārkraušana un sildīšana

 

Pārkraušanas ātrums: 300-800 m3/stundā (atkarībā no produkta).

Produktu sildīšana ar siltummaiņiem (divi 4 MW dabasgāzes katli).

Pieejams rezerves (mazuta) deglis 4 MW katlam.

1.1 MW un 2 MW tvaika ģenerēšanas  sistēma (ar 4MW termoeļļas katlu)

Produkta elektriskās apsildes sistēma vagoniem

 

Cauruļvadi no tērauda, polietilēna un alumīnija.

Cauruļvadu izpūšana ar:

– saspiesto gaisu;

– slāpekli (pagaidām attīstības procesā).

 

 


Tvaiku dzesēšana /

Tvaiku skruberis ar aktīvās ogles filtru

Tvaiku savākšana / rekuperācija

 

 

Atkarībā no produkta veida pieejama tvaiku savākšana/rekuperācija, izmantojot:

 

– tvaiku dzesēšanu,

– tvaiku skruberi – savācēju (ar aktīvās ogles filtru).

 

 

Akreditēta laboratorija

 

 

Viena no vismodernāk aprīkotajām naftas produktu termināļu laboratorijām Latvijā.

 

Akreditēta atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 sfērās: naftas produktu paraugu ņemšana un naftas produktu testēšana (akreditācijas apliecības nr. LATAK-T-485-01-2013).

 

Vairāk informācijas sadaļā Laboratorija.

 

 

 

Infrastruktūras attīstības plāni (Informācija atjaunota 2021. gada Martā) 


Uzstādīt tvaiku rekuperācijas sistēmu, uz kuru tiks novadīti un attīrīti ķīmisko produktu tvaiki,  iepildot produktus tankkuģos.

Dzelzceļa attīstības projekts [ceļi # #213 un 214 tiek pagarināti pa 171m] (pabeigts 2019);

Jaunu Bio eļļu uzglabāšanas rezervuāru būvniecība (2+3+5+5 k cbm) – (pabeigts 2018);

Jaunu naftas eļļu uzglabāšanas rezervuāru būvniecība (5+5 k cbm) – (pabeigts 2018);

Jaunu pārkraušanas tehnoloģiju un dzelzceļa estakādes uzstādīšana tumšo naftas produktu pārkraušanai (pabeigts 2017);

Slāpekļa izmantošana cauruļvadu izpūšanai un slāpekļa spilvena veidošanai rezervuāros (plānota izpēte);

Teritorijas nožogojuma un drošības sistēmas uzlabošana (pabeigts 2018);

Jaunas (otras) kuģu piestātnes izbūve (projekts izpētes stadijā).
DG Termināls brošūra